Vårdnadstvist


Om du och barnets andra förälder inta kan komma överens med varandra om vårdnaden så kommer det bli en vårdnadstvist. Om det blir en vårdnadstvist kommer du behöva juridisk hjälp av en advokat eller en jurist. I den här artikeln kommer du få reda på hur du gör för att välja en bra advokat/jurist som hjälper dig i vårdnadstvisten, till den grad att du får umgängesrätt eller till den grad att du får ensam vårdnad.

Vårdnadstvister är påfrestande och psykiskt jobbiga för de inblandade, de kan dra ut på tiden och man har en känsla av ovisshet i hela kroppen som kan vara väldigt påfrestande, många gånger kan en vårdnadstvist leda till att man blir deprimerad.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är när du och barnets andra förälder försöker lösa problem såsom vårdnaden om ett barn med hjälp av att sitta ner och prata med varandra. Socialstyrelsen är skyldiga (enligt socialtjänstlagen 12 a §) att erbjuda samarbetssamtal mellan föräldrar med sakkunnig ledning i den kommun där du bor. Tingsrätten kan besluta om att föräldrarna ska genomföra samarbetssamtal om de anser det lämpligt.
För att komma i kontakt med socialstyrelsen så kan du göra det här: Socialstyrelsen Kontakta oss
Här kan du läsa mer om samarbetssamtal hos SoS: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/vardnad-boendeochumgange

Vad händer vid en vårdnadstvist?

1. Först och främst så är det ofta en skilsmässa som leder fram till en vårdnadstvist i de fallen där du och barnets andra förälder inte kan dela upp vårdnaden mellan er.

2. När du inser att du och barnets andra förälder inte kommer kunna lösa vårdnaden på eget håll så är det upp till en domstol att besluta om vårdnaden. Vid det här laget är det bra om du kontaktar någon för juridisk rådgivning såsom en advokat eller en jurist.


3. När du har hittat en advokat som du är nöjd med, är det bara att sätta igång och förbereda ditt fall. Advokaten kommer fråga dig om bakgrunden till vårdnadstvisten, information om ditt förhållande samt barnets ålder och andra närliggande frågor. Advokaten behöver känna till så mycket som möjligt om just din vårdnadstvist för att han eller hon ska kunna förbereda ditt fall till din fördel. Det finns många saker som påverkar en vårdnadstvist och ju fler saker din advokat känner till om din vårdnadstvist desto lättare är det för advokaten att ge dig professionell hjälp. Läs den här artikeln för att hitta en advokat som du blir nöjd med: Vårdnadstvist advokat.

4. En vårdnadstvist börjar i tingsrätten i den stad där barnet har sin hemvist, eller den stads tingsrätt som ligger närmast.

5. Det är svårt att säga hur lång tid en process om vårdnadstvist tar då det är många faktorer som spelar in. Några av de faktorerna är: antalet fall som handhas av tingsrätten som handhar ditt ärende, om ditt fall blir överklagat eller inte av den andra parten, svårigheter att avgöra vissa punkter i fallet och en mängd andra faktorer. En vårdnadstvist kan ta allt från 6 månader – 2 år. Även längre i de fall beslutet blir överklagat.

Forum:

www.ensamvårdnad.com/forum

Hemsidor:

www.vårdnadstvist.com
www.barnombudsmannen.se

Böcker:

www.bokus.com/bok/9789139000945/vardnad-och-vardnadstvister/

  • Det går snabbt att bli medlem.
  • Vi skickar ett lösenord till dig, använd det för att logga in.
  • Navigera till forumet och ställ din fråga.
  • Vår Jurist svarar på din fråga.

fragaFå svar på din fråga gratis

Relaterade inlägg