a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

Alltid Öppet

Tjänster fungerar 24/7 Sön. - Mån.

Facebook

Twitter

Sök
Menu

Juridik

Ensamvårdnad.com > Juridik (Sida 2)

Vårdnad om barn

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Texten senast uppdaterad: Mars 2016 Vårdnad om barn innebär att man har rättslig rätt till att vara vårdnadshavare. 2006 ändrade Sverige en viss del i Föräldrabalken, det som lades till var att rätten skulle börja ta hänsyn till och lägga föräldrarnas förmåga att samarbeta kring barnet som en bedömningsgrund för hur vårdnadstvisten ska lösas. Man trodde att det här skulle minska antalet vårdnadstvister då man ansåg att föräldrarna skulle samarbeta på ett helt annat sätt. Så blev dock inte fallet, istället ökade antalet vårdnadstvister vid domstol. Redan 2008 och 2009 kunde man se en markant ökning på hela 11% från 2006. 2008/2009 var...

Continue reading